Fundació

La Fundació Cova Sant Ignasi-Manresa va ser constituïda l’any 2010 amb l’objectiu de donar suport a les activitats que promou el Santuari i la Casa d’Espiritualitat de la Cova de Sant Ignasi, i promoure l’adequació i conservació dels seus edificis històrics tant pel seu valor patrimonial com per a que continuïn possibilitant llurs finalitats fundacionals.

La Fundació està inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2689. Pots veure els seus estatuts aqui.

L’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, que delega en el director de la Fundació. Pots veure la composició d’aquests òrgans aqui.