Projecte

Ignasi de Loiola baixà a peu de Montserrat a Manresa, era l’any 1522. Aquí hi passà onze mesos, un temps d’importància cabdal per a la seva vida i per a la que seria la Companyia de Jesús. El seu lloc privilegiat de pregària fou la cova al voltant de la qual s’aixeca l’actual Centre d’Espiritualitat.

Des del seu primer arranjament, l’ant 1603, la Cova de Sant Ignasi ha estat lloc de peregrinatge. En les paraules de Maurici Cardona, “ve molta gent forastera a esta ciutat sols per visitar la dita cova, y veu que la visiten molt devotament reclamant y invocant lo sanct”. El 1602 s’envien diverses pedres, extretes de la Cova sota acta notarial, a la Reina Margarida d’Àustria, esposa de Felip III que les havia demanat. Tanta devoció es deu a que la tradició diu va ser a la Cova on Sant Ignasi va escriure el llibre dels exercicis espirituals, un dels fonaments de l’espiritualitat ignasiana.

Volem potenciar el seu paper com a punt de referència de l’espiritualitat ignasiana al món. Per això, la Fundació treballa en tres aspectes:

- El Centre Internacional d’Espiritualitat: Volem que la Cova esdevingui un centre internacional per a la pràctica, recerca i formació en espiritualitat ignasiana, per mitjà d’exercicis de contemplació, interioritat, silenci i espiritualitat, adreçat tant a creients com a no-creients, amb especial atenció als joves.

- El Cami Ignasià: Per a facilitar que els peregrins puguin seguir les passes de Sant Ignasi, hem traçat el camí que ell mateix va seguir des de Loiola fins a Manresa, seguint l’exemple del camí de Sant Jaume.

- Manresa 2022: El 2022 celebrarem els 500 anys de la Il·lustració del Cardener, símbol de l’experiència espiritual de Sant Ignasi a Manresa, i veritable moment fundacional dels Jesuïtes i l’espiritualitat ignasiana. Volem celebrar-ho amb un centre internacional d’espiritualitat funcional i un camí ignasià consolidat que porti a 100.000 peregrins a Manresa.