Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana

El Centre Internacional d’Espiritualitat és l’aposta de la Cova de Sant Ignasi per a esdevenir centre de referència de l’espiritualitat ignasiana al món. Aquest projecte és el fruit del procés de reflexió sobre el paper que havia de jugar la Cova al s. XXI, i en particular, davant dels 500 anys de l’arribada de Sant Ignasi a Manresa.

 

El 2022 celebrarem els 500 anys de la il·lustració del Cardener. Durant aquests 500 anys, la Cova de Sant Ignasi ha seguit fidel a la seva tradició i ha ajudat a persones de tot el món, religiosos i seglars, creients i no creients, a integrar la interioritat i el compromís, la profunditat del discerniment i la lucidesa de la acció, i volem que segueixi fent-ho cinc-cents anys més. Per a fer-ho, la il·lustració del Cardener ha de ser punt de partida enlloc de un punt infranquejable. en l’experiència del Cardener, Ignasi, que fins llavors havia viscut un temps de soledat i aïllament absoluts, va sentir un desig i impuls sempre creixents d’ajudar als altres. en conseqüència, aquest centre internacional vol tenir davant seu l’horitzó de tot el món, amb especial atenció a les persones víctimes de la pobresa, de la injustícia i de tota forma de patiment. Aquest projecte es concreta en la seva Visió.

 

 

 

Qui ho vulgui, pot col·laborar econòmicament aquí.