La Cova de Sant Ignasi

Al llarg de més de 300 anys, els edificis  que conformen  el conjunt arquitectònic de La Cova  s’han anat transformant i adaptant segons les necessitats i demandes reals. La transformació del que ara coneixem com la Cova de Sant Ignasi, s’inicia el 1660 amb les necessitats pròpies d’un Santuari de Peregrinació. El desig de reviure l’experiència fundant d’Ignasi , els Exercicis Espirituals , fa que el 1727 es construeixi la primera casa d’Exercicis i el 1860 la segona. Però no és fins el  1894 amb l’última construcció, quan comença a convertir-se en Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana. Avui, el complex arquitectònic consta de diferents espais ben diferenciats, el Santuari, el Vestíbul, la Coveta i l’edifici Conventual, lloc de residència dels pares jesuïtes i Centre Internacional d’espiritualitat ignasiana.

images (3)