Imatges de La Cova

Al llarg de 300 anys l’edifici de la Cova de Sant Ignasi ha patit i encara pateix multiples transformacions i adaptacions.

En aquests moments  però la seva imatge, juntament amb la de la Seu de Manresa representa una de les icones de la Ciutat.

Cova,Seu,Pont